Saver

Saver

Afvalinzamelingsbedrijf

Duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Ook innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol in de organisatie. Zo stelt Saver zijn kennis graag beschikbaar aan andere organisaties die door verdere afvalscheiding, maar ook door het voorkomen van het ontstaan van afval, substantiële voordelen willen behalen; zowel in economisch als in sociaal opzicht.

Duurzame Ambitie

Saver wil naast de kwaliteit van dienstverlening en de arbeidsomstan­digheden ook de zorg voor het milieu blijvend verbeteren. Er wordt gewerkt volgens de (inter)nationale standaarden ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid) en ISO 26000 (MVO). Wij willen zowel in- als extern inzichtelijk maken wat Saverallemaal op het gebied van MVO doet. Daarbij geldt vooral: “don’t tell me, show me”.

De komende jaren blijven wij een bijdrage leveren aan de realisatie van CO2 reductie. De doelstelling van de Nederlandse overheid van 40% reductie in 2030 ten opzichte van 1992 is richtinggevend. Hierbij staan voor Saver de volgende thema’s centraal: logistiek, energie en gebouwen & terreinen.

Sector: Afvalinzameling, -bewerking en reiniging

Bedrijfsgrootte: ca. 150 medewerkers

Klik hier voor de website van Saver