Gefeliciteerd Rodenburg Biopolymers!

Gefeliciteerd Rodenburg Biopolymers!

Rodenburg Bioplymers heeft als eerste bedrijf in Oosterhout, en als tiende bedrijf in Nederland, de Groene Pluim ontvangen. Rodenburg (http://biopolymers.nl/) krijgt de Groene Pluim omdat duurzaamheidsstrategie van Rodenburg is geworteld vanaf de start van het bedrijf, het verwerken van reststromen tot veevoeder.

Dit is versterkt door de zoektocht naar alternatieve toepassingen als gevolg van de varkenspest en de daardoor afnemende veestapel in 1998. Deze gebeurtenis heeft duidelijk richting gegeven aan de ontwikkeling van het bedrijf en het heeft haar huidige positie aan te danken. Het is nationaal en internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van bio plastics met als overtuigend uitgangspunt dat er geen oliehoudende grondstoffen worden toegepast.
Het bedrijf laat hiermee zien serieus werk te maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wethouder Marcel Willemsen reikte op woensdag 26 september, tijdens Ondernemend Oosterhout Ontmoet, de onderscheiding uit aan Aaik Rodenburg en zijn twee zonen die al volop in het bedrijf werkzaam zijn.

Uit het juryrapport blijkt dat Rodenburg Biopolymers al vanaf de start van het bedrijf werkt met reststromen uit de aardappelindustrie. Hier worden hoogwaardige toepassingen voor gezocht (pet food en bioplastics). De eigen reststromen, die niet in het eigen bedrijf kunnen worden verwerkt, worden extern verwerkt in vergisters voor de productie van groen gas en groene stroom.

Energiebesparing is een speerpunt. Door alle machines continue te monitoren, wordt zo efficiënt mogelijk met energie omgegaan. Het ontwikkelen van een zonne-energieinstallatie van 2000 zonnepanelen verkeert momenteel in de laatste besluitvormende fase en Ledverlichting is hier een vanzelfsprekendheid. Voor de medewerkers die hier langer in dienst zijn worden aangepaste werkzaamheden aangeboden om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben met behulp van Rodenburg Biopolymers een bestendige baan gevonden. Partnerschappen zijn voor Rodenburg een belangrijke pijler omdat het bedrijf geen bioplastics producten maakt maar de grondstoffen (granulaten). Toepassingen voor bioplastics worden altijd in samenwerking met meerdere partners ontwikkeld. Dit gebeurt met individuele bedrijven maar meestal samen met meerdere partners, die ieder de specifieke kennis en ervaring inbrengen. Samenwerking met universiteiten en hogescholen is voor Rodenburg de gewoonste zaak van de wereld. “Dit is logisch, want we kunnen het niet alleen”. Door deelname aan internationale onderzoeksprojecten op het gebied van bioplastics groeien ook de internationale contacten en wordt het bedrijf regelmatig gevraagd voor lezingen op dit gebied.