Groene pluim voor Lowys Porquinstichting

Groene pluim voor Lowys Porquinstichting

Welkom aan de Lowys Proquinstichting

 De Lowys Porquinstichting heeft 15 maart uit handen van wethouder Yvonne Kammeijer als eerste onderwijsinstelling in Nederland De Groene Pluim uitgereikt gekregen.

Volgens de accreditatiecommissie is de Lowys Porquinstichting een duidelijke koploper op het gebied van duurzaam ondernemen in het onderwijs. Vanuit de unieke insteek, het kind centraal zetten, worden integrale beslissingen genomen op het gebied van duurzaam ondernemen. Door bestuurlijke besluitvormingspatronen te doorbreken, heeft men een revolutie op het gebied van energietransitie op gang gebracht met mooie resultaten en prachtige vooruitzichten.

Daar kan het bedrijfsleven een voorbeeld aan nemen!
De drie O’s, Overheid, Ondernemingen en Onderwijs, komen in deze uitreiking samen. Tijdens de audit werd duidelijk dat er in eerste instantie vaak wordt gekeken naar de verschillen die er zijn tussen vooral Onderwijs en Ondernemingen, maar duidelijk werd dat er veel meer overeenkomsten zijn en dat het goed zou zijn om daar van elkaar te leren.

Groene Pluim
De Groene Pluim onderscheidt duurzame koplopers die bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals uit 2015. Peter van den Eijnden, bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant en jurylid: “Het doel is om er samen voor te zorgen dat deze regio behoort tot de koplopers, zowel landelijk als Europees. Duurzaamheid is geen begrip, maar een mindset. Niet uitstellen maar doen!”

Om in aanmerking te komen voor de Groene Pluim moeten bedrijven actief bezig zijn met energiebesparing, energietransitie, afvalreductie, hergebruik van materialen, of ze leveren een aanzienlijke bijdrage aan innovatieve verduurzaming van het productieproces. Bovendien zien ze goed werkgeverschap en diversiteit aan medewerkers als kracht van het bedrijf. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat het bedrijf motivatie, enthousiasme en inspiratie deelt met anderen.

Eerder kregen de volgende bedrijven een Groene Pluim: Saver, Ricoh SCM, Lindhout, Bras Fijnaart, Van Oers United, Holonite, Perfetti van Melle en NS componentenbedrijf.

Groene Pluim is een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland om bedrijven te onderscheiden die behoren tot de duurzame koplopers Hiermee dragen zij bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals, die de VN heeft opgesteld in 2015.Vlnr Yvonne Kammeijer, Els Kooijmans (College van Bestuur Lowys Porquin), Peter van den Eijnden.