Global Goals

Global Goals

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: Leaving no one behind. De samenhang en de omvang van alle Global Goals is veelomvattend, zeventien doelen die allemaal even belangrijk zijn vanuit een wereldperspectief, maar die niet voor elke ‘business’ even relevant. Daarom heeft De Groene Pluim een selectie gemaakt van vier Global Goals. Het is een selectie die aansluit bij de aandachtsgebieden van een brede groep ondernemers. Zo wordt De Groene Pluim laagdrempelig en herkenbaar ingezet binnen de regio.

Fatsoenlijk werk en economische groei

Doel 8 van de Global Goals betreft het creëren van fatsoenlijke werk en economische kansen voor iedereen, oftewel arbeidsparticipatie. Dit impliceert ook de verantwoordelijkheid die een werkgever neemt ter bevordering van individuele groei door het aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s. Ontwikkeling gericht op de toekomstbestendigheid van de organisatie én die van de individuele medewerker.

Duurzame consumptie en productie

Global Goal 12 betreft het verminderen van onze negatieve impact op de planeet door duurzaam te produceren en te consumeren wat we nodig hebben. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke taak te vervullen bij de reductie van afval en het hergebruik van materialen. Verduurzaming van de productieprocessen is hiervoor nodig en samenwerking met andere bedrijven kan krachtige oplossingen bieden. Innovatie ter bevordering van het verduurzamen van het productieproces.

Klimaatverandering aanpakken

Global Goal 13 gaat over het omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het is van essentieel belang dat we onze vaardigheden inzetten om te strijden tegen klimaatverandering door zo min mogelijk energie te gebruiken: besparen en een transitie maken door zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken.

Partnerschappen voor de doelen

Partnerschap voor de doelen. Global Goal 17 betreft actieve kennisdeling en samenwerking, het gaat ook over onverwachte duurzame verbindingen om de Global Goals te realiseren. Niemand kan dit alleen en het huidige tijdperk vraag meer dan ooit om ‘ketengericht denken en opereren’. Dit geldt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.