Van Haperen Dakbedekkingen

Als dakbedekkingsbedrijf speelt van Haperen een belangrijke rol om gebouwen te verduurzamen.

Dakbedekking speelt een rol bij zowel isolatie als bij energieopwekking en klimaatadaptatie. Voor het tijdens de werkzaamheden ontstane afval heeft Van Haperen B.V. een eigen unieke en bijzondere milieustraat ingericht. Hier wordt het afval door de medewerkers zelf gescheiden en daar waar mogelijk weer ingezet (hergebruik). De vrijkomende afvalstromen worden beperkt door materiaal en systeemkeuze. Op dit moment wordt 40% EPM en 60% bitumen ingezet als dakbedekking. EPM is een rubberen dakbedekking op basis van gerecyclede autobanden. De rollen EPM en de afvalstromen van deze dakbedekking kunnen weer opnieuw worden ingezet (hergebruik). Daarnaast is ook de methode om dakbedekking aan te brengen doorontwikkeld. Het hebben van een brander op het dak brengt altijd risico’s met zich mee, daarom kiest men voor het aanbrengen met inductiemethode die veel milieuvriendelijker is. Het product van Van Haperen is zelf gerelateerd aan klimaatverandering. Daken die worden vervangen door nieuwe daken zijn vaak isolerend en dragen bij energiebesparing. Ook het aanbrengen van alternatieve daken zoals daken met zonnepanelen en groene daken dragen bij aan het verminderen van het energiegebruik. Tot slot: Van Haperen bezit een eigen machinepark en heeft bij de personenauto’s gekozen voor elektrische auto’s.

Van Haperen B.V. is een erkend leerbedrijf en werkt samen met Curio, het voormalig ROC. Stagiaires (17- 25 jaar) krijgen de kans om met het vak dakbedekker kennis te maken. Eerst wennen op dak (2 maanden), dan intern een opleiding door een ervaren dakdekker (4 maanden). Daarna kan een traject worden ingegaan bij externe vakopleiding Tectum waarbij ze telkens 3 weken werken en 1 week een theoretische opleiding volgen bij de externe opleider. Op dit moment zijn er een aantal zij-instromers vanuit de horeca die intern worden opgeleid. Daarna wordt de ervaring: stapsgewijs opgebouwd, zowel op het dak als in de in prefab hal. Momenteel zijn 4 jonge mensen in deze opleiding. Er is gekeken of er kwetsbare jongeren kunnen worden ingezet, hiertoe wordt deelgenomen aan het project teamplay@NAC.