Stadlander

Stadlander

Woningcorporatie

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Stadlander wil dat haar huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: • aanvaardbare woonlasten; • in duurzame wijken die schoon en veilig zijn; • met goede buren en genoeg voorzieningen (zoals scholen en winkels) in de buurt. Daarom is Stadlander actief betrokken bij de samenleving, zowel in de stad als in de dorpen. Samen met haar partners werkt Stadlander aan een fijn thuis. Want Stadlander is méér dan een huisvester: ze werken samen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken. Dit doen ze met bewoners, gemeenten, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en tal van andere partijen. Bij Stadlander werken ca. 150 medewerkers (150 FTE) en is hiermee een middelgrote woningcoöperatie.