Voor overheden

Maatschappelijke beweging starten en versnellen

Vele overheden, waaronder gemeenten en provincies, hebben beleid gemaakt, of zijn ermee bezig, op de thema’s afval, energie en het sociaal domein. Hierin worden ze al dan niet aangespoord door hogere overheden, wet- en regelgeving, gemeenteraden en lokale initiatieven. Daarbij worden vaak hoge ambities geformuleerd met een zo’n hoog mogelijke arbeidsparticipatiegraad, resultaatgerichte klimaatneutraliteit en maximale inzet op het hergebruiken van grondstoffen.

De Groene Pluim gelooft in de positieve benadering via stimuleringsprogramma’s gericht op de intrinsieke motivatie van bedrijven om goed te doen. Samen aan een betere wereld werken, gebruikmakend van elkaars kennis, ervaring en vooral van elkaars krachten. De Groene Pluim wil samen met overheden, waaronder gemeentes en provincies, deze handschoen oppakken. Het gezamenlijke belang is immers de leefbaarheid van de stad, gemeente, provincie en uiteindelijk de wereld.

De “beweging” De Groene Pluim is ontstaan en gebaseerd op de inzet van ‘believers’ en vrijwilligers gedreven door intrinsieke motivatie om samen de “klus” te klaren. Samen met u willen we de beweging De Groene Pluim op gang brengen. Naast kennisdeling en inspiratienetwerken bieden we u dit lokale programma aan om ondernemers uit te nodigen mee te doen. Vanuit ondernemersperspectief, invulling te geven aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen, effectief en met een maatschappelijk impact, zo mooi kan het zijn. Wij halen voor u de “pareltjes” op en motiveren anderen om mee te doen aan de beweging van De Groene Pluim.

Neem vrijblijvend contact op om met ons het gesprek aan te gaan en mail naar: overheid@degroenepluim.nl

Duurzame netwerken

Binnen u regio kunnen we de vele netwerken (o.a. landelijke en branchegerichte) samen met u verder uitbouwen en indien gewenst een netwerk op met lokale ‘believers’ opzetten. De koplopers, die u ook in de regio heeft, betrekken we bij de beweging en samen bouwen we de coalitie op om het verschil te gaan maken. Inhoudelijk sessies, die aansluiten bij uw ambities en beleidsplannen gekoppeld aan de inzet, actie en vermogen van de bedrijven zijn slechts een onderdeeltje van het netwerk. Inhoudelijke begeleiding door ervaringsdeskundigen en/of branchegenoten uit andere regio’s zorgen ervoor dat de versnelling kan plaatsvinden. Zoals Paul de Beer Wethouder Duurzaamheid van Breda aangeeft, “dan worden enkele koplopers ineens een heel peloton”. We zorgen voor verbindingen in uw regio, die voor u werken en waar bedrijven direct voordeel hebben. Meer weten kijk eens naar de bijeenkomsten op www.winstdoorduurzaamheid.nl, of maak een afspraak met een van de deelnemers van De Groene Pluim.

Resultaatgerichtheid

Harde afspraken maken en sturen op resultaat, dat is hoe het bedrijfsleven werkt. Ook binnen overheden komt de effectiviteit en doelmatigheid steeds meer centraal te staan. Concrete doelen stellen waar we elkaar op af kunnen rekenen. De Groene Pluim is er voorstander van om gericht op ambities en gezamenlijke doelstellingen te werken, de vertaalslag van beleid naar resultaat. Wel,10, 100 of 1000 bedrijven opsporen, mobiliseren en activeren, gericht op de vier global goals? Daar geloven wij in. Samen met overheden maken we bij voorkeur prestatieafspraken om de beweging te versnellen en zo samen de duurzame ontwikkelingsdoelen in de regio en Nederland te bereiken. De faciliterende rol van de overheden in combinatie met de enthousiasmerende en verbindende kracht van De Groene Pluim als versneller van gemeentelijke doelstellingen. Kan het sneller en resultaatgerichter?

Erkenning, waardering en Pluimen

De koplopers belonen met eer en aandacht. Dat is waar vele duurzaamheidsprijzen die er nu zijn in voorzien. De Groene Pluim biedt een uniek concept, het gaat hier over toetsing en accreditatie, gebaseerd op veld en deskresearch en in samenwerking met lokale en regionale ondernemersverenigingen. Dit gaat nadrukkelijk verder dan ‘het alleen maar’ belonen en positioneren van de koplopers.

De Gemeente Bergen op Zoom bijvoorbeeld beseft dat ze met de beperkte middelen voor de maatschappelijke opgave vooral moet faciliteren en goed gedrag moet belonen met Pluimen. Hoeveel koplopers gaat u in het zonlicht zetten?

We gaan met u de uitdaging aan om aan de slag te gaan, immers: samen bereikt u meer.

Wilt u meer weten of De Groene Pluim concreet inzetten?

Laat het ons weten!