Waarom De Groene Pluim

Ondernemen anno nu

Vaak lopen duurzame ondernemers voor op de wettelijke regelingen vanuit intrinsieke motivatie, de wil om goed te doen voor omgeving, gemeenschap, gemeente en regio. Bedrijven zijn vaak veel duurzamer, socialer en betrokken bij de samenleving dan ze laten blijken. Dit komt voort uit het feit dat ze het al zo lang goed doen en dit in het DNA van de bedrijven zit. Voor de bedrijven die op de onderwerpen ‘arbeid’, ‘energie’, ‘hergebruik’ en ‘kennis delen’, actief zijn, verdienen een Pluim, De Groene Pluim. Met De Groene Pluim laten we aan de maatschappij zien dat er bedrijven zijn die niet vanuit wettelijke kaders denken maar vanuit een innerlijke overtuiging om bij te dragen.

Waar het in eerste instantie gaat om bedrijven een positie te geven en te enthousiasmeren om duurzaam(er) te ondernemen heeft De Groene Pluim heeft nog meer te bieden.
–  Het toegekend krijgen van DGP is een startpunt en geen eindpunt
–  Toegang tot kennis en expertise van binnen en buiten het netwerk
–  Positieve exposure – reputatie en imago
–  Deelname aan een netwerk community, gericht op het maken het verschil, zowel op lokaal als op volregionaal niveau
–   Kennisdeling ter ontwikkeling van duurzame business modellen

"De Groene Pluim is geen doel, wel schouderklopje"

Eugene Kersjes Ik doe ook mee!